Tips och råd

Riikku balkongglas är lätta att använda och bidrar till en ökad trivsel på balkongen. Här hittar du instruktioner för enklare användning samt tips för ökad livslängd.

Bruksanvisning för balkongglas

Balkongglasen är lätta att använda. Här nedan finner ni några instruktioner för enklare användning samt tips för ökad livslängd.

1. Öppnande av glas med gångjärn

Flytta det nedre låset in till porten. Vid behov kan man försiktigt trycka det yttersta glaset 3 mm utåt för att skapa utrymme för låset. Dra lätt i snöret för attöppna det övre låset samtidigt som du stödjer glaset med hand en och vänd det åt sidan.

2. Vädringsläge

Gör som beskrivs under punkt 1 men lämna det första öppningsbara glaset kvar i skåran och ställ de glas som glider så att luften kan cirkulera. Se bilderna nedan.

3. Att öppna de glidande glasen

Flytta det glidande glaset nära det öppningsbara glaset. Se till att gångjärnen för de båda glasen fastnar i varandra och vrid glasen åt sidan genom att stödja med handen

4. Att fästa glasen i vägglåset

Öppna önskade antal glas mot väggen eller pelaren. Fäst kroken i vägglåset i listen på undersidan av glaset eller undersidan av det sist öppnade glaset, dra i snöret för att glasen ska ligga tätt ihop och lås snöret i vägglåsets skåra.

5. Att stänga glasen

Släpp snöret ur skåran och ta loss kroken från listen i undersidan av glaset. Vänd ett glas i taget genom att stödja med handen. Lämna glaset med gångjärnet i vädringsläge eller stäng det helt och hållet. Kom ihåg avståndet när du stänger glaset med gångjärnet. Till sist ställ underlåset i låsläget.

Underhåll

Glasytorna bör rengöras med vatten och neutralt rengöringsmedel (pH 6‐8). Aluminiumprofiler kan rengöras med vatten och neutralt rengöringsmedel. Undvik grova putsdukar för att inte skada ytorna.
När man använder glasen regelbundet kan smuts och dam inte samlas mellan delarna. Det är bra att olja in plasthjulen en gång per år med teflon‐ eller silikonspray.
Vid isbildning öppna glasen försiktigt för att undvika skador.