Bygglov för balkonginglasning

Bygglov för att glasa in balkongen?

En inglasning av balkongen kräver bygglov eftersom bostadens volym ökar och därför betraktas som en tillbyggnad. Bygglovet behövs inom både detaljplanerat område och område med sammanhållen bebyggelse. Brandrisken förändras och behöver räknas på och vissa hus kan ha ett kulturhistoriskt värde eller en arkitektur som påverkar huruvida en inglasning är lämplig eller inte.

Vi hjälper till hela vägen från att söka bygglov och ta fram alla nödvändiga underlag till färdig installation. Vid behov bidrar vi även med eventuella redogörelser och ytterligare dokumentation under processen. Givetvis ansvarar vi även för granskning av detaljplanen för att se vilka möjligheter till inglasning som finns för just er förening.

Begär kostnadsfri offert

Kostnadsfri offert - balkonginglasning för bostadsrättsförening

*” anger obligatoriska fält

Finns bygglov för inglasning?*
Hur många är intresserade av att glasa in?*