Garanti för bostadsrättsföreningar

Fem års garanti

Sakkes AB ansvarar för att monteringen är gjord enligt kontraktet och enligt god byggnadssed. Garantin för balkongglasen täcker tillverkningsfel och materialfel. I garantin ingår både reparation och material. Garantitiden är fem år för montering och fem år för material samt tillverkningsfel, från det datum då arbetet är mottaget eller verkligt tagits i bruk.

Kostnadsfri offert - balkonginglasning för bostadsrättsförening

*” anger obligatoriska fält

Finns bygglov för inglasning?*
Hur många är intresserade av att glasa in?*