Inglasning i fyra steg

Effektiv upphandling i fyra steg

Här följer en snabb genomgång över hur det går till att genomföra ett effektivt inglasningsprojekt i er förening!

Offert & visning för BRF

 • Styrelsen eller den extra tillsatta balkonggruppen kontaktar oss för ett prisförslag. Som underlag för prisförslaget behövs plan- och fasadritningar eller om de inte finns lättillgängliga kommer vi ut till er och gör en grovmätning av balkongerna samt tar fram den mest optimala lösningen.
 • För att kunna ge er ett så förmånligt pris som möjligt behöver vi en uppskattning på antal inglasningar. Ju fler ju bättre volymrabatt. Minsta volymen är 50 meter inglasning, vilket motsvarar ca 8 balkonger.
 • Vi tar fram den bästa offerten som ni tar ställning till varpå det följer en presentation av oss som företag och vårt eminenta koncept samt visning av produkt för alla i er förening.

Beställning för er BRF med volymrabatt

 • Varje enskilt hushåll anmäler sitt intresse för inglasningen. Ju fler, ju bättre pris!
 • Beställningen av inglasning görs antingen under visningen eller vid ett hembesök vid ett senare tillfälle.

Separata avtal & skräddarsydda inglasningar

 • Medlemmarna som beställt inglasning kontaktas av Sakkes för kontrollmätning inom 10 dagar från beställning. Varje inglasning är unik och måste kontrollmätas - även om balkongerna har samma mått på ritning.
 • Beställningen skickas till vår egna fabrik för tillverkning.
 • Leveranstid enligt överenskommelse, men vanligtvis 8 veckor från att den sista balkongen kontrollmäts.

Montage & fakturering

 • Leveranskontroll innan montage - inglasning, plåtar, gardiner, golv osv.
 • När leveranskontrollen är genomförd kontaktas medlemmarna för bokning av montaget.
 • Betalning sker först efter montage genom antingen faktura eller räntefri avbetalning.

Kostnadsfri offert - balkonginglasning för bostadsrättsförening